Huijbregts horeca

Privacy & Cookies

Hier vind je de privacy verklaring van Huijbregts Horeca. In deze verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Dit privacy statement zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

HUIJBREGTS HORECA

De website van Huijbregts horeca is eigendom van Huijbregts VOF. Als je je niet prettig voelt omtrent het gebruik van van jouw gegevens door Huijbregts VOF, neem dan gerust contact op.

info@huijbregtsvof.nl | 013-5055831
Gelderstraat 3 | 5081 AA | Hilvarenbeek
Btw. Nr. NL810030123B01 | KvK Nr. 18062695

DOEL GEGEVENS

Voor een aantal doelen worden persoonsgegevens verzameld door Huijbregts Horeca. Dezen worden hier nader toegelicht.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven: Huijbregts Horeca stuurt regelmatig via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn commercieel van aard. Je voor- en achternaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Huijbregts Horeca. Daarnaast kan mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
 1. Contact opnemen: als je contact opneemt met Huijbregts Horeca via de website, zullen jouw gegevens worden verzameld. In dit formulier wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een dienst te kunnen aanbieden, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer.
 1. Analytics: jouw gegevens worden verzameld door de website van Huijbregts Horeca om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je bezoek of de pagina’s die je bezoekt.
ONTVANGERS

De gegevens die Huijbregts Horeca ontvang en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 1. MailChimp: de nieuwsbrieven worden verzonden met MailChimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voor- en achternaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen MailChimp.
 2. Combell: de e-mail en website van Huijbregts Horeca worden gehost bij Combell. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Combell. Ook de website en back-ups van de website worden hier ook gehost. Gegevens die jij achterlaat op de website van Huijbregts Horeca zijn op de servers van Combell opgeslagen.
OPSLAGPERIODE

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Huijbregts Horeca, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven: jouw e-mailadres en voor- en achternaam worden opgeslagen in MailChimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar pr@huijbregtsvof.nl
 1. Contact opnemen: op het moment dat je contact opneemt met Huijbregst Horeca via mail, dan worden de gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Huijbregts Horeca bewaart deze gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden.
 1. Analytics: de gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.
BEVEILIGING

De persoonsgegevens die door Huijbregts Horeca of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

JOUW RECHTEN
 1. Recht op inzage: je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Huijbregts Horeca vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar pr@huijbregtsvof.nl. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 1. Recht op rectificatie: kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Huijbregts Horeca. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
 1. Recht op wissen van gegevens: wil je niet langer dat jouw gegevens bij Huijbregts Horeca vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 1. Recht op stop gegevensgebruik: wil je niet dat Huijbregts Horeca jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
 2. Recht op het indienden van een klacht: je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Huijbregts Horeca niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Het gebruik maken van deze rechten kan via pr@huijbregtsvof.nl.

PLICHTEN

Huijbregts Horeca verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Huijbregts Horeca via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Huijbregts Horeca met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Huijbregts Horeca behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Huijbregts Horeca dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Huijbregts Horeca te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@huijbregtshoreca.nl | 013-5055831
Gelderstraat 3 | 5081 AA | Hilvarenbeek
Btw. Nr. NL810030123B01 | KvK Nr. 18062695

Als je deze website gebruikt dan kan door ons en/of door derden informatie over jouw gebruik van deze website worden verzameld, door middel van cookies. Deze informatie is anoniem. Een cookie onthoudt alleen jouw voorkeuren en interesses, zodat wij onze website nog beter kunnen maken. Er zijn twee soorten cookies op de website van Huijbregts Horeca:

 1. Functionele cookies: functionele cookies zijn nodig voor het goed laten werken van onze website. Denk bijvoorbeeld aan cookies van YouTube die ervoor zorgen dat je onze video’s kunt bekijken op onze website.
 2. Analytische cookies: voor ons zijn de analytische cookies van Google Analytics belangrijk. Zonder deze anonieme gegevens kunnen wij de website niet verbeteren. Google Analytics verstuurd de informatie van die cookie servers van Google en toont ons vervolgens een rapport over de activiteiten op de website. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google. Deze verwerking dient alleen bovenstaand omschreven doel.
EXTERNE LINKS

In de pagina’s op deze website vind je soms links naar andere websites. We attenderen je erop dat wij geen controle hebben over deze website en de veiligheid daarvan en niet aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van het gebruik of de inhoud van deze externe websites, waarnaar onze website links bevat.

COOKIES VERWIJDEREN

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser.